Utför krävande arbeten i arktiskt klimat

EPS Sweden ser till att vardagen fungerar

EPS Sweden utför besiktningar, markentreprenad, röjning och felavhjälpning i riskfyllda miljöer. Vi samarbetar med eldistributionsbolag, banverk, trafikverk och andra bolag som på ett snabbt och effektivt sätt vill minimera  störningar av leverans och drift.

Våra kunniga tekniker, vår lokala förankring och vana av det arktiska klimatet gör oss till en trygg partner för de kvalitetsmedvetna driftbolagen.

Våra tjänster

EPS Sweden utför besiktningar, markentreprenad, röjning och felavhjälpning i riskfyllda miljöer. Vi samarbetar med eldistributionsbolag, banverk, trafikverk och andra bolag som på ett snabbt och effektivt sätt vill minimera  störningar av leverans och drift.

EPS Swedens målsättning är att alltid leverera bästa möjliga alternativ. Vi är snabbt på plats, våra tekniker är alla lösningsfokuserade, har lokalkännedom och kan alla hantera vår specialanpassade maskinpark. Våra team mixas alltid utifrån behovet och består av montörer, maskinförare och skogsröjare.

Våra kunniga tekniker, vår lokala förankring och vana av det arktiska klimatet gör oss till en trygg partner för de kvalitetsmedvetna driftbolagen.

Vill du veta mer?

Kontakta:
Mattias Nilsson, Projektledare
070-600 60 75
mattias.nilsson@epssweden.se

Banner samarbete

Det här är EPS Sweden

Alla våra tekniker är utbildade i enlighet med energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar och Arbetsmiljöverkets krav. Vi jobbar hårt med säkerheten, både för vår personal, för våra kunder och för deras kunder. Våra tekniker har utbildats för att förebygga skada orsakad av el och för att bedriva arbete i driftrum eller på elanläggningar på ett säkert sätt. De har också utbildning för röjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

EPS Swedens målsättning är att alltid leverera bästa möjliga alternativ. Vi är snabbt på plats, våra tekniker är alla lösningsfokuserade, har lokalkännedom och kan alla hantera vår specialanpassade maskinpark.

Våra kunniga tekniker, vår lokala förankring och vana av det arktiska klimatet gör oss till en trygg partner för de kvalitetsmedvetna driftbolagen.

Så här jobbar vi:
  • Felavhjälpning, besiktningar, markentreprenader och skogsröjning i riskfyllda miljöer
  • Övre Norrland är vår hemmaplan men vi är flexibla och mobiliserar snabb till övriga delar i landet
  • Snabbt och säkert – vi har ständig beredskap
  • En oberoende partner för Sveriges driftbolag
  • Effektiva enheter med en mixad samansättning av montörer-maskinförare-skogsröjare
  • Egen utrustning och ändamålsenlig maskinpark
  • Bortforsling, transporter och återställning efter arbetet löser vi själva

Vill du veta mer om EPS Sweden?
Kontakta Mattias Larsson, 070-212 16 41, Mattias.larsson@epssweden.se

Verksamhetspolicy

Vi har tydliga arbetssätt inom vår organisation för att förebygga skada och för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett säkert sätt.

Transparens mot våra kunder är viktigt för att vi ska uppfylla alla ställd krav som marknaden kräver och för att vi ska vara det självklara och trygga valet att anlita oss som leverantör

Vi ser till att våra arbeten utförs enligt kundens tids- och kvalitetskrav, vår personal är engagerad, kompetent och välutbildade.

Med gällande lagstiftning som minimikrav, och de krav våra kunder och andra intressenter ställer, granskar vi vår verksamhet regelbundet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektiven.

Vi strävar efter att alltid leverera produkter och tjänster som uppfyller, eller helst överträffar, kundens behov, krav och förväntningar.

Vi arbetar aktivt med att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från råvaror, transporter och verksamheten i övrigt.

Alla vi på EPS är utbildade, informerade och engagerade i frågor som avser arbetsutförandes krav samt lagar, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ett aktivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en viktig del av vår långsiktiga utveckling!

Arbetsflöde

Jobba hos oss

Vi söker nu ännu fler talangfulla medarbetare.Tror du att du har vad som krävs? Hör gärna av dig till oss!

 

Kontakt

Eps Sweden AB
Bilvägen 4
982 38 Gällivare
Tel: 070-212 16 41
E-post: Info@epssweden.se
Pdf faktura: Invoice@epssweden.se

Ekonomi
Mikael Vannar
070-6837684
Mikael.vannar@epssweden.se

Projektledare
Mattias Nilsson
070-600 60 75
mattias.nilsson@epssweden.se

 

 

Verksamhetsansvarig
Mattias Larsson
070-212 16 41
mattias.larsson@epssweden.se

Arbetsledare
Felix Nyberg
073-048 33 39
felix.nyberg@epssweden.se

Servicetekniker
Andreas Backman
076-141 50 05
andreas.backman@epssweden.se